Μαθαίνω Ορθογραφία Παίζοντας, Α’ & Β’ Δημοτικού, Κανόνες

22.00

Περιλαμβάνει βιβλίο και 150 κάρτες με όλους τους κανόνες ορθογραφίας της ύλης της Α’ & Β’ Δημοτικού και κανόνες για προετοιμασία για τη Γ΄Δημοτικού.