Μαθαίνω την ιστορία μου παίζοντας, Δ’ Δημοτικού, A’ Μέρος

18.00

Περιλαμβάνει την ύλη των κεφαλαίων 1-19 της ιστορίας Δ’ Δημοτικού.