Μαθαίνω την ιστορία μου παίζοντας, Δ’ Δημοτικού, Β’ Μέρος

18.00

Περιλαμβάνει την ύλη των κεφαλαίων 20-43 της ιστορίας της Δ’ Δημοτικού.