Μαθαίνω Ορθογραφία Παίζοντας, Α’ & Β’ Δημοτικού, Λεξιλόγιο: Ορθογραφία και Οικογένειες Λέξεων

24.00

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 285 καρτών. Περιλαμβάνει την ορθογραφία και τις οικογένειες όλων των λέξεων της ύλης της Α’ & Β’ Δημοτικού και επιπλέον λέξεων.