Καλοκαιρινό λεξιλόγιο (12 εκτυπώσιμες κάρτες)

3.00

Ηλεκτρονικό αρχείο 12 καρτών διπλής όψης έτοιμων για εκτύπωση, που περιλαμβάνουν την ορθογραφία λέξεων σχετικών με το καλοκαίρι και τις διακοπές για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού.