Ορθογραφία αορίστου (23 εκτυπώσιμες κάρτες)

5.00

Ηλεκτρονικό αρχείο με 23 κάρτες διπλής όψης έτοιμες για εκτύπωση, που περιλαμβάνει τους κανόνες ορθογραφίας του αορίστου και τον σχηματισμό του αορίστου από τα ανώμαλα ρήματα, για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού.