Ορθογραφία αορίστου (23 εκτυπώσιμες κάρτες)

5.00

Πακέτο 23 καρτών διπλής όψης έτοιμων για εκτύπωση, που περιλαμβάνει τους κανόνες ορθογραφίας του αορίστου και τον σχηματισμό του αορίστου από τα ανώμαλα ρήματα, για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού.