Οι ημέρες της εβδομάδας και οι μήνες (17 εκτυπώσιμες κάρτες)

5.00

Πακέτο 17 καρτών διπλής όψης έτοιμων για εκτύπωση, που περιλαμβάνει την ορθογραφία των ημερών της εβδομάδας και των μηνών, για την Α’, τη Β’ και τη Γ’ Δημοτικού.