Η ιδέα της ENJOY LEARNING γεννήθηκε πριν από λίγα χρόνια, μέσα από την πεποίθηση ότι το διάβασμα μπορεί να είναι αποτελεσματικότερο όταν είναι διασκεδαστικό.

Ως εκπαιδευτικοί με πολύχρονη εμπειρία, προχωρήσαμε στη δημιουργία της σειράς ENJOY LEARNING Μαθαίνω Ορθογραφία Παίζοντας, και, στη συνέχεια, του παιχνιδοβοηθήματος Μαθαίνω Ιστορία Παίζοντας για μαθητές Δ’ Δημοτικού, θέλοντας να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ανάγκη των παιδιών για εκμάθηση ή/ και εμπέδωση της ορθογραφίας και της ιστορίας, πεδίων που ταλαιπωρούν πολλούς μαθητές. Μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των καρτών της σειράς, σε ατομικά αλλά και σε ομαδικά μαθήματα, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στην πληροφορία που τους δίνεται με συνεκτικό τρόπο αλλά και μέσα από το παιχνίδι.

Οι κάρτες της ENJOY LEARNING Μαθαίνω Ορθογραφία Παίζοντας περιέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι μαθητές για να μάθουν ορθογραφία και αποτελούν ένα έξυπνο εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς!

Τα παιχνιδοβοηθήματα Enjoy Learning κάνουν τη διαφόρα!

Τα παιχνιδοβοηθήματα της ENJOY LEARNING αποτελούν μία καινοτόμο και αποτελεσματική μέθοδο εκμάθησης ή/και εμπέδωσης της ορθογραφίας και της ιστορίας, καθώς:

  • συστήνουν στο παιδί την ορθογραφία όχι αποσπασματικά αλλά στο σύνολό της: από τη μία τους ορθογραφικούς κανόνες, απαραίτητους προκειμένου να μάθει τις καταλήξεις των ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων, μετοχών και επιρρημάτων. Από την άλλη, τη λεγόμενη θεματική ή ιστορική ορθογραφία, την ορθογραφία, δηλαδή, που έχει να κάνει με την προέλευση της κάθε λέξης: μαθαίνει, δηλαδή, το παιδί ότι με βάση την προέλευσή τους οι λέξεις διακρίνονται σε μεγάλες οικογένειες και ότι οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια γράφονται με τον ίδιο τρόπο.
  • διευκολύνουν το παιδί στο διάβασμα της ιστορίας, κάνοντάς το πιο διασκεδαστικό μέσα από κάρτες ερωτήσεων-απαντήσεων και παράλληλα το εκπαιδεύουν στο να απαντά εύστοχα σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και καλλιεργούν την κριτική του ικανότητα.
  • βοηθούν το παιδί να κατακτήσει την επιθυμητή γνώση με δύο τρόπους: αφ’ ενός, μέσα από το παιχνίδι, τη διασκέδαση: το παιδί μπορεί να παίξει με τους φίλους ή με την οικογένειά του ή ακόμα και με τον/την εκπαιδευτικό και μάλιστα με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ώστε το παιχνίδι να διατηρεί πάντα το ενδιαφέρον του! Αφ’ ετέρου, προσφέροντας υλικό για μελέτη. Η δομή των καρτών είναι τέτοια, ώστε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έτοιμες κάρτες μάθησης (flashcards). Το παιδί μπορεί διαβάζοντας από αυτές να μάθει την ύλη της ορθογραφίας ή της ιστορίας του με τρόπο ευχάριστο και αποτελεσματικό. Είναι γνωστό ότι η χρήση καρτών μάθησης (flashcards) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε διεθνές επίπεδο και έχει αναγνωριστεί ως μία από τις αποδοτικότερες τεχνικές μελέτης.

Σε ποιους απευθύνονται;

Τα παιχνιδοβοηθήματα της Enjoy Learning απευθύνονται:

  • σε όλους τους μαθητές/ σε όλες τις μαθήτριες.

Οι μαθητές/τριες που δυσκολεύονται στην ορθογραφία ή την ιστορία, θα βρουν σε αυτά έναν εύκολο και ευχάριστο τρόπο για να την κατακτήσουν!

Οι μαθητές/τριες που έχουν ήδη κατακτήσει τους στόχους τους, θα βρουν έναν διασκεδαστικό τρόπο για να κάνουν επανάληψη, να ανακαλύψουν ενδεχόμενα κενά στην ύλη τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

  • στους δασκάλους/ εκπαιδευτικούς.

Με τα παιχνιδοβοηθήματα της Enjoy Learning, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έχουν συγκεντρωμένη όλη την ύλη της ορθογραφίας: τους κανόνες αλλά και τις λέξεις και οικογένειες λέξεων που εμπεριέχονται στην ύλη της κάθε τάξης. Επίσης, οι κάρτες που αφορούν στην ιστορία ακολουθούν τη σχολική ύλη και μπορούν να αποτελέσουν έναν εναλλακτικό/ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας. 

Οι δάσκαλοι/ εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις κάρτες σε σχολική τάξη ή σε ιδιωτικά μαθήματα για να παίξουν με τα παιδιά, να τα διδάξουν με ευχάριστο τρόπο, να κάνουν την επανάληψή τους ή ακόμα και να εντοπίσουν ενδεχόμενες γνωστικές ελλείψεις των παιδιών. Μπορούν, επίσης, να αναθέσουν στα παιδιά να μελετήσουν μέσα από τις κάρτες: να μάθουν κάποιους κανόνες ή την ορθογραφία κάποιων λέξεων ή να κάνουν επανάληψη ένα κεφάλαιο της ιστορίας τους.